Help me in solving MAJIK problem

My issue

plz debug this code

My code

#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long int
using namespace std;

int main() {
	// your code goes here
	ll t;
	cin>>t;
	while(t--){
	  ll n,p,q;
	  cin>>n>>p>>q;
	  ll y=p+q;
	  vector<ll>v(n);
	  for(ll i=0;i<n;i++){
	    cin>>v[i];
	  }
	  sort(v.begin(),v.end());
	  // take last and first element
	  ll ans=v.back()-v.front();
	 // make absolute
	  for(auto &element:v){
	    if(element !=v[0] ||element !=v[n-1] ){
	    element=abs(element);}
	  }
	   
	     sort(v.begin()+1,v.end()-1);
	     
	   for(ll i=n-2;i>0;i--){
	     if(y==0){
	       break;
	     }else{
	        ans+=v[i];
	       y--;
	     }
	   }
	   cout<<ans<<endl;
	}
	
	return 0;
}

Problem Link: MAJIK Problem - CodeChef